Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi

Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi

Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi

 

Hızla değişen ve gelişen dünya şartları yeni teknolojileri ve yeni sistemleri de
beraberinde getirmektedir.

  • Akıl Yürütme BecerisiZeka oyunlarında başarı hızlı ve doğru bir şekilde akıl yürütmeye dayanmaktadır. ...
  • Problem Çözme BecerisiZeka oyunları dersinin ve etkinliklerinin temeli problem çözmedir. ...
  • İletişim Becerisi. ...
  • Duyuşsal Özellikler Becerisi. ...
  • Psikomotor Becerisi.